Używamy Cookies w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników.
Dalesze korzystanie z tego serwisu oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Dowiedz się więcej o naszej polityce prywatności

Zamknij

16 - 25/06/2017

Obok wielu pozytywnych i entuzjastycznych informacji o nadchodzącej
27. edycji Malta Festival Poznań zdarzają się też nieliczne publikacje, które kwestionują jego założenia. Opierają się one na kłamstwach lub dezinformacji. Jesteśmy zmuszeni je sprostować:

1. W rozmowie z Polską Agencją Prasową, opublikowanej 15.05.2017 roku pt. „Skrzywiony przekaz kształtuje potoczne wyobrażenia o teatrze”, Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wanda Zwinogrodzka powiedziała:

„Utrata dotacji ministerialnej stanowi oczywiście komplikację dla organizatorów,
ale z pewnością nie zagraża powodzeniu całego przedsięwzięcia. Jęki o cenzurowaniu są niedorzeczne, nikt nie zakazuje realizować festiwalu w dowolnie obmyślonym kształcie, ale ponieważ ten kształt nie jest zgodny z deklaracjami, na podstawie których przyznano ministerialną dotację, została ona wstrzymana.”

Pani Minister Wanda Zwinogrodzka mija się z prawdą. Realizowany program Malta Festival Poznań 2017 jest zgodny ze złożonym i ocenionym pozytywnie wnioskiem dotacyjnym oraz z programem zawartym w umowie podpisanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. Piotra Glińskiego w 2016 r.

W medialnych wypowiedziach Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego uzasadnia, że powodem niewypłacenia do dnia dzisiejszego przyznanej Fundacji Malta dotacji, jest współpraca Festiwalu „Malta” z Oliverem Frljiciem – jednym
z kuratorów tegorocznej edycji.

W związku z tym informujemy, że nazwiska obu kuratorów 27. edycji Malta Festival Poznań – Olivera Frljicia oraz Gorana Incjaca – zostały zawarte we wniosku dotacyjnym złożonym przez Fundację Malta w listopadzie 2015 r. na podstawie którego w marcu 2016 r. MKiDN wydało decyzję o przyznaniu dotacji dla Festiwalu „Malta” w latach 2016-2018. Co więcej, doceniło wartość merytoryczną i organizacyjną Festiwalu, plasując wniosek na trzecim miejscu najwyżej ocenionych zgłoszeń z całej Polski. W związku z powyższym zwracamy uwagę, że MKiDN faktycznie posiadało wiedzę o roli i zakresie współpracy Festiwalu „Malta” z Oliverem Frljicem co najmniej od marca 2016 r.

Załączamy dowód w postaci skanów części dokumentów złożonych do MKiDN przez Fundację Malta: wniosku złożonego listopadzie 2015 r. i aktualizacji złożonej w lutym 2017 r.

Fundacja Malta dopełniła wszelkich formalności wymaganych do podpisania aktualizacji tegorocznej 27. edycji festiwalu. Pomimo tego, do tej pory do Fundacji Malta nie otrzymała żadnego oficjalnego stanowiska Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wstrzymania dotacji.

Wbrew opinii Minister Wandy Zwinogrodzkiej wyjaśniamy, że brak 300 tysięcy złotych zaplanowanych w budżecie organizacji non-profit – jaką jest Fundacja Malta będąca organizatorem Malta Festival Poznań – na etapie wdrożenia przygotowań wydarzenia jest bardzo odczuwalny. Zmusza nas do korekty planowanych działań programowych oraz renegocjacji części już powziętych ustaleń co, jak mamy nadzieję, pozwoli na realizację festiwalu w zaplanowanym kształcie.

W dalszej części wywiadu z Minister Wandą Zwinogrodzką czytamy: „Minister [Piotr Gliński] udzielił Malcie wsparcia na podstawie wniosku złożonego w 2015 r., na 3 lata czyli w tzw. trybie wieloletnim, często stosowanym wobec imprez cyklicznych. We wniosku tym zapewniano, że to "inkluzywne wydarzenie społeczno-artystyczne, włączające odbiorcę w dialog i działanie, otwierające go na doświadczenie sztuki". Otóż mianowanie Olivera Frljicia kuratorem tegorocznej edycji stoi w jaskrawej sprzeczności z takim założeniem. To reżyser, który ilekroć pojawia się w Polsce, tylekroć wywołuje głębokie konflikty i falę protestów (…). Frljić bynajmniej nie "otwiera odbiorcy na doświadczenie sztuki", wprost przeciwnie – ogromną część publiczności zraża i odstręcza od teatru, gruntując w społeczeństwie jego diaboliczny wizerunek: jako instytucji, w której zdemoralizowani nihiliści plugawią wartości szczególnie bliskie swoim widzom i jeszcze im bezczelnie urągają, gdy ci śmią się sprzeciwiać. Co więcej Frljić czyni to świadomie i celowo.”

Dostępność, różnorodność, otwartość na nowe doświadczenia artystyczne
– tak rozumiemy „inkluzywność wydarzeń”, na które zapraszamy naszych widzów. W tym roku program festiwalu to 290 wydarzeń, na które wstęp jest w większości wolny. Tworzymy okazję do zetknięcia się z twórczością 580 artystów i aktywistów z 20 krajów. Wśród nich są tacy, którzy bardzo krytycznie przyglądają się otaczającej nas rzeczywistości. Mamy świadomość, że ten kontakt często stanowi wyzwanie, dlatego organizujemy debaty, warsztaty i pokazy filmowe, które poszerzają kontekst Idiomu i pozwalają na samodzielne wyrobienie opinii. Tętniący życiem od rana do nocy Generator Malta angażuje do wspólnego spędzania czasu wszystkie grupy wiekowe, osoby o różnym doświadczeniu i kompetencjach, niezależnie od dochodów i stopniu sprawności. Prezentujemy międzynarodowy program, który świadomie przekracza podział na tradycyjne dziedziny sztuki oraz na tzw. „kulturę wysoką” czy tzw. „kulturę niską”. Taka idea festiwalu przyciąga co roku na „Maltę” prawie 70 000 uczestników i taką wizję w 2016 r. zaakceptowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, podpisując umowę z Fundacją Malta.

Nie zgadzamy się ze stwierdzeniem, że Oliver Frljić „ogromną część publiczności zraża i odstręcza od teatru, gruntując w społeczeństwie jego diaboliczny wizerunek: jako instytucji, w której zdemoralizowani nihiliści plugawią wartości szczególnie bliskie swoim widzom i jeszcze im bezczelnie urągają, gdy ci śmią się sprzeciwiać”.

Oliver Frljić doświadczył wojny w Jugosławii, co odzwierciedla język tworzonej przez niego sztuki. Zderzając ze sobą różne języki estetyczne obnażającej niebezpieczeństwo nacjonalizmu i związanej z nim przemocy, zarówno słownej, jak i symbolicznej. Reżyser jest przedstawicielem teatru krytycznego, i jak sam mówi politycznego. Oznacza to, że – posługując się językiem scenicznego konkretu, prowokacji i ironii – odważnie reinterpretuje klasyczne teksty europejskiego teatru, ujawnia niewygodne tematy i zmusza widza do konfrontacji z własnymi oczekiwaniami. Oliver Frljić jednocześnie często krytykuje także samą instytucję teatru oraz samego siebie jako jej przedstawiciela i beneficjenta.

W programie tegorocznej edycji Festiwalu „Malta” znalazł się jego spektakl „Turbofolk”, który miał swoją premierę w 2008 r. Widowisko swoim tytułem nawiązuje do stylu muzycznego, który powstał w krajach byłej Jugosławii w latach 80. XX w., a swoją największą popularność zyskał w latach 90., w czasie wojny na Bałkanach jako nośniki idei nacjonalistycznych. Spektakl mówiąc o byłej Jugosławii, w sposób krytyczny podejmuje temat wzajemnego splatania się estetyki i polityki, kiczu i przemocy.

2. W artykule „Czego skutecznie pilnuje ten rząd” (tygodnik „wSieci”, 18.04.2017 r.) autorstwa Piotra Zaremby czytamy:
„Piotr Gliński występując w roli ministra kultury, odmówił w tym roku przekazania państwowej dotacji do Malty, mówiąc, że nie będzie pomagał prowokatorowi. (...) Sam polityk przyznaje, że decyzja łączy się z prawnymi komplikacjami, ponieważ jeszcze poprzednia minister podpisała dotację na trzy lata. On sam zastanawia się, jak z tego wybrnąć – być może przesunie te pieniądze na przyszły rok.”

Publicysta twierdzi, że umowę na dotację dla Festiwalu „Malta” podpisała Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w rządzie PO, prof. Małgorzata Omilanowska, co jest niezgodne z prawdą. Prof. Małgorzata Omilanowska zakończyła pełnienie funkcji ministra 16 listopada 2015 r. Trzyletnią umowę z Fundacją Malta – która jest organizatorem Malta Festival Poznań na dotację festiwalu w wysokości 300 tysięcy złotych rocznie – 7 czerwca 2016 r. podpisał Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. Piotr Gliński. Rozstrzygnięcie konkursu MKiDN nastąpiło w marcu 2016 r., cztery miesiące po objęciu przez niego urzędu.

3. Rzecznik Rządu, Rafał Bochenek, zapytany na poniedziałkowej (5.06.2017r.) konferencji prasowej o to, czy powodem wstrzymania dotacji dla festiwalu „Malta” jest osoba reżysera „Klątwy” Olivera Frljicia, odparł, że „być może akurat warunki konkursu się zmieniły i dlatego wnioskodawca nie dopełnił formalności, przez to takie wsparcie nie mogło być mu udzielone”.

Informujemy, że Fundacja Malta dopełniła wszelkich formalności wymaganych do podpisania aktualizacji tegorocznej 27. edycji festiwalu. Realizowany program Malta Festival Poznań 2017 jest zgodny ze złożonym i ocenionym pozytywnie wnioskiem dotacyjnym w ramach, ogłoszonego w 2015 roku, konkursu ministerialnego „Wydarzenie artystyczne. Teatr i taniec”, który zakończył podpisaniem 7 czerwca 2016 roku umowy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie Malta Festival Poznań 2017 w wysokości 300 tysięcy złotych. Tym samym MKiDN zaakceptowało osobę Olivera Frljicia na stanowisku kuratora Festiwalu „Malta” i pozostałe założenia programowe. 
Do tej pory Fundacji Malta nie otrzymała żadnego oficjalnego stanowiska Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wstrzymania dotacji.

4. W materiałach TVP Poznań wielokrotnie pojawia się stwierdzenie, że dyrektor Michał Merczyński nie chciał rozmawiać z reporterem TVP. Nie pada jednak uzasadnienie tej decyzji.

27 lat „Malty” to czas harmonijnej współpracy z poznańskim oddziałem Telewizji Polskiej, która z pasją i rzetelnością relacjonowała i transmitowała wydarzenia „Malty”. W tym roku Telewizja Polska po raz pierwszy odmówiła objęcia „Malty” patronatem medialnym. Ta wiadomość nas zaskoczyła i jednocześnie zasmuciła.
10 maja 2017 w czasie konferencji prasowej w siedzibie Fundacji Malta w Poznaniu, dyrektor Michał Merczyński w obecności przedstawicieli mediów i ok. 50 gości ogłosił, że w odpowiedzi na tę decyzję nie będzie udzielał wypowiedzi dziennikarzom TVP.