Używamy Cookies w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników.
Dalesze korzystanie z tego serwisu oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Dowiedz się więcej o naszej polityce prywatności

Zamknij

16 - 25/06/2017

Galeria
 • Prof. Paić przedstawi podczas wykładu trzy paradygmaty współczesnej teorii sztuki: 1/ Odpolitycznienie sztuki jako rodzaj nowej siły dyskursywnej; 2/ Reestetyzacja żywego świata nie odnosi się tyle do orientacji związanych ze sztuką praktyk w okresie posthistorii, co do problemu przetestowania możliwości sztuki, wykraczającej poza własne ramy jako nowe estetyczne wydarzenie i 3/ Zwrot wizualny lub ikoniczny jest zbiorczym terminem na określenie różnych zabiegów, które usiłują wyzwolić wizualną i ikoniczną siłę z reguły logocentryzmu. Inaczej mówiąc, w tworzonych przez nowe media warunkach reprodukcji świata, została podjęta próba przywrócenia obrazu i jego prawa do autonomii.

  Organizatorem wykładu jest Instytut Filologii Słowiańskiej UAM w ramach cyklu "Akademicki, naukowy Poznań”.

  Zapraszamy do dołączenia do wydarzenia na Facebooku: Prof. Paić w Poznaniu - wykłady otwarte

 • Žarko Paić – ur. 16 października 1958 r. w Kutinie (Chorwacja); profesor nadzwyczajny na Wydziale Tekstylno-Technologicznym Uniwersytetu w Zagrzebiu – Studium Wzornictwa i Mody; prowadzi wykłady z socjologii kultury, estetyki, teorii mody, semiotyki i komunikacji wizualnej. Absolwent studiów politologicznych na Wydziale Nauk Politycznych Uniwersytetu w Zagrzebiu, uzyskał również dyplom magistra filozofii na tym samym Wydziale, stopień naukowy doktora socjologii uzyskał natomiast na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu w Zagrzebiu. Žarko Paić jest redaktorem naczelnym czasopisma poświęconego teorii kultury i sztukom wizualnym Tvrđa, a także zastępcą redaktora naczelnego czasopisma Europski glasnik, członkiem redakcji czasopisma dotyczącego sztuk wizualnych Art-e-fact, członkiem międzynarodowej rady naukowej czasopisma IMAGES: Journal for Visual Studies a także czasopism filozoficznych Phainomena i Apokalipsa (Ljubljana, Słowenia); prowadzi seminaria: Komunikacja Wizualna i Teoria Obrazu na studiach doktoranckich w zakresie kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Josipa Juraja Strossmayera w Osijeku oraz Estetyka digitalna na studiach doktoranckich w zakresie literatury, sztuk scenicznych, filmu i kultury na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu w Zagrzebiu; wydaje publikacje z zakresu filozofii, socjologii, politologii oraz studia z obszaru teorii sztuki i estetyki, ale również poezję oraz eseje literackie – jego utwory poetyckie znalazły się w trzech antologiach współczesnej poezji chorwackiej. Prace naukowe i dzieła literackie są publikowane w czasopismach i pracach zbiorowych wydanych w językach: angielskim, francuskim, niemieckim, słoweńskim, węgierskim, rumuńskim i słowackim.
  Žarko Piać jest również laureatem międzynarodowej nagrody dla autorów literatury krajów środkowoeuropejskich przyznawanej przez austriackie wydawnictwo Kulturkontakt w Wiedniu za 2008 r.; członek Chorwackiego Towarzystwa Pisarzy, PEN-Club Chorwacja, Chorwackiego Towarzystwa Filozoficznego i Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Filozofii, a także Instytutu Kierkegaarda oraz Instytutu Studiów Europejskich i Globalizacji w Zagrzebiu; prowadzi projekt naukowo-badawczy: Nauka o obrazie: wizualizacja i sztuka współczesna przy Centrum Studiów Wizualnych w Zagrzebiu.

  Najważniejsze publikacje:
  Postmodern Game of the World, Durieux, Zagreb, 1996.
  The Identity Politics: Culture as a New Ideology, Antibarbarus Editions, Zagreb, 2005.
  Image Without World: Iconoclasm of Contemporary Art, Litteris, Zagreb, 2006.
  The Power of Dissobedience: On Intellectuals and Biopolitics, Antibarbarus Editions, Zagreb, 2006.
  Fashion Vertigo: Towards Visual Semiotics of the Body, Altagama, Zagreb, 2007.
  Visual Communication: An Introduction, Center for Visual Studies, Zagreb, 2008.
  Visual Construction of Culture (Eds. with Kresimir Purgar), HDP-Antibarbarus Editions, Zagreb, 2009.
  Turn, Litteris, Zagreb, 2009.
  Posthuman Condition: The End of Man and Possibilities of Other History, Litteris, Zagreb, 2011.
  Freedom Without Power: The Politics in the Networks of Entropy, White Wave, Zagreb, 2013.
  The Third Land: Technosphere and Art, Litteris, Zagreb, 2014.
  Totalitarianism?, MeandarMedia, Zagreb, 2015.
  Theorizing Images (Eds. with Kresimir Purgar), Cambridge Scholars Publishing, Newcastle, 2016.